Planning van bedrijfstransformatie

Efficiënte en succesvolle implementatie van digital twins is niet alleen een kwestie van software ontwikkelen of kopen, maar vergt ook een holistische methodologie die rekening houdt met alle relevante aspecten. Het Novius Business Transformation Framework is precies dat. Aangezien digital twins over fysieke activa gaan, moet de groene kolom met betrekking tot infrastructuur en faciliteiten speciale aandacht krijgen.

Novius Business Transformation Framework

Als zakelijk leider heb je de ambitie om jouw organisatie klaar te stomen voor de toekomst Je bent op de hoogte van de digital twins en wil deze op een manier implementeren die maximale waarde voor jouw bedrijfsvoering oplevert. Je wilt ook weten wat de organisatie daadwerkelijk moet doen om dit te bereiken. Kortom: je wilt jouw doelstellingen vertalen naar een samenhangende reeks activiteiten en je moet dit op een gestructureerde en duurzame manier doen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het implementeren van een digital twins niet alleen een kwestie is van het ontwikkelen of kopen van software. Het raakt een breed scala aan bedrijfsactiviteiten. Dit kan van alles zijn, van de manier waarop je met klanten omgaat en hoe jouw personeel werkt tot de capaciteiten van jouw werknemers en hoe digital twins integreren met de rest van jouw informatiebeheerlandschap en IT-infrastructuur.

Vanuit dit perspectief is het direct vertalen van strategie en strategische doelen naar een concreet project- en veranderingsportfolio een te grote sprong om in één keer te maken. Hoewel dit in veel organisaties gebruikelijk is, wijst de praktijk uit dat overreaching leidt tot dubbelzinnigheid, onzekerheid en de verkeerde activiteiten en projecten. Om digital twins succesvol te implementeren, is een holistische bedrijfstransformatiemethodologie nodig die rekening houdt met verschillende strategische en projectaspecten.

Het Novius Business Transformation Framework (BTP) is precies dat. Op de verticale as van het kader vertalen we strategische ambities naar implementatieprogramma's door middel van verschillende opeenvolgende stappen: van een scherpe strategie en doelstellingen, via principes, IST en SOLL-architecturen en actiepunten, naar een uitvoerbaar veranderingsportefeuille. Op de horizontale as brengen we de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering op één lijn: klanten en diensten, processen en organisatie, informatie en applicaties, en IT-infrastructuur en faciliteiten. Het kader is een toolkit voor elke stap die je moet zetten om een digital twin efficiënt en succesvol te implementeren.

Voor een op een digital twin thema gebaseerde BTP hebben elementen zoals effectieve en efficiënte facilitaire operaties, asset development en onderhoudsmanagement, en duurzaamheid meer aandacht nodig dan bij de standaard BTP-methode. Dit, omdat er bij een digital twin een grotere focus is op fysieke assets en hoe deze te beheren.