Waarom

De motivatie

Er zijn veel redenen om te investeren in digital twins. In het algemeen gaat het om het veiligstellen van de toekomst van jouw organisatie. Digital twins bieden je de mogelijkheid om de voordelen van moderne technologie te maximaliseren en zo de dagelijkse prestaties van jouw systemen, processen en bedrijfsmiddelen te verbeteren. Hierdoor kan je van jouw activiteiten leren en nauwkeurige investeringen doen die jouw organisatie naar een hoger niveau tillen. Digital twins kunnen ook kennisvlucht voorkomen, omdat algoritmes die kennis snel kunnen opdoen en vastleggen. Uitdagingen zoals toenemende complexiteit in de wereld van duurzaamheid, hoge energieprijzen, nieuwe wetgeving, grotere concurrentie, een vergrijzend personeelsbestand en stakeholdermanagement zijn allemaal op te lossen met de ondersteuning van digital twins. Met digital twins worden rapportages en inzichten is steeds meer real-time en transparant. Met digital twins is betere besluitvorming binnen handbereik.

Digital twins kunnen jou helpen om veelvoorkomende uitdagingen te overwinnen.

Sneller innoveren met minder risico's

Met digital twins kan je innovaties ontwikkelen en testen in een digitale omgeving. Dit maakt het mogelijk om vele scenarios aan innovatieve aanpassingen te creëren en deze digitaal te evalueren. Dit resulteert in snelle innovatie, kostenreductie en een minimale impact op waardevolle fysieke objecten (zoals dure activa, natuur, dieren of mensen).

Hoge operationele kosten en risico's

Het monitoren van real-world systemen helpen jou om inzicht te krijgen in afwijkingen en incidenten. Het kan helpen deze te voorspellen en zelfs zelfherstellende acties in gang zetten om de fysieke twin te verbeteren. Dit leidt tot een sneller systeemherstel, lagere onderhoudskosten en een kleiner risico voor storingen door onnodig preventief onderhoud uit te stellen.

Complexiteit

De uitdagingen in de wereld worden met de dag complexer. Klimaatverandering, circulariteit, voedsel- en watertekorten, huisvesting, sociale cohesie, energietransitie en mobiliteit beïnvloeden elkaar allemaal, waardoor er nog meer complexiteit ontstaat. Digital twins ondersteunen het monitoren, visualiseren en simuleren van de impact die deze uitdagingen hebben en hoe ze kunnen worden aangepakt.

Disruptieve bedrijfsmodellen en klantervaring

Digital twins geven bedrijven nieuwe mogelijkheden om disruptieve producten en diensten te ontwikkelen. Door bijvoorbeeld een digital twin te maken van een overdekte winkel en zijn producten en klanten, kunnen de kassa's volledig uit de winkel worden verwijderd. De digital twin weet welke producten klanten in hun mand stoppen en triggert daarmee het betalingssysteem zodat het bedrag volautomatisch van de rekening van de klant kan worden afgeschreven.

Vergrijzende beroepsbevolking

De beroepsbevolking vergrijst, waardoor er minder capaciteit is om complexer werk te verrichten. Jongere generaties zijn opgegroeid met technologieën zoals sociale media, smartphones, tablets en ook met een nieuw soort onderwijs dat minder uren klassiek onderwijs omvat en meer gericht is op probleemoplossing en samenwerking. De uitdaging bestaat uit het vastleggen van inzichten van ervaren collega's en deze op een efficiënte, moderne en aantrekkelijke manier toegankelijk te maken voor jongere generaties. Digital twins kunnen hierbij helpen, door een digitale weergave te maken van belangrijke processen en acties die relevant zijn voor verschillende fysieke systemen en bedrijfsmiddelen, zodat kennis in het bedrijf blijft - zelfs als belangrijke personeelsleden vertrekken.

Automatisering

Digital twins bieden mogelijkheden om taken en processen verder te automatiseren. Door meer taken (semi-)autonoom uit te voeren, kan dit positieve effecten hebben op veiligheid, prestaties, nauwkeurigheid en continuïteit.