Bedrijfsarchitectuur

Digital twins beloven toegevoegde waarde voor jouw bedrijf. Bedrijfsarchitectuur helpt je de rol van digital twins in je organisatie te begrijpen in relatie tot andere systemen en diensten - noodzakelijk voor robuuste en duurzame digital twins.

Hoe helpt Enterprise IT Architectuur (EA) in de praktijk? Traditioneel begint EA met de Motivation Stack, gericht op het leveren van de rationale voor de verandering. Van daaruit kunnen we de geleverde diensten en producten bepalen en de benodigde technologie afleiden via bedrijfsprocessen, applicaties en gegevens.

In onze visie moet dezelfde redenering worden toegepast op digital twins:

  • Welke diensten moet de digitale tweeling aanbieden aan zijn fysieke tegenhanger en waarom?

  • Welke gegevensverwerking en applicatiefunctionaliteit is nodig om die diensten te leveren?

  • Welke fysieke activa (of technologiecomponenten) leveren de informatie die we nodig hebben?

Meestal zijn fysieke assets al aanwezig, dus zijn ze een natuurlijk startpunt voor digital twins. Ze stellen de cruciale vraag: welke informatie is afkomstig van bedrijfsmiddelen en wanneer deze informatie wordt verwerkt, welke toepassingsfuncties kunnen gegevens uit andere systemen gebruiken?

Deze combinatie creëert inzichten via dashboards en verbetert gegevens met AI en machine learning-modellen. Denken in EA-termen helpt om te beslissen wat we met die inzichten gaan doen. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: zullen ze de basis vormen voor voorgestelde acties voor een operator of zelfs acties die geautomatiseerd worden uitgevoerd op de fysieke twin?

Een ander aspect van EA is het documenteren van beslissingen en ontwerpen op zo'n manier dat ze kunnen worden herleid naar het "waarom". Hiervoor bestaan veelgebruikte technieken zoals TOGAF en Archimate, beide afkomstig van The Open Group. TOGAF biedt een procesbasis van eerste idee tot ontwerp en Archimate wordt gebruikt om de resultaten van het proces te documenteren.

Archimate en TOGAF

Meer informatie over onze manier van werken en de rol van EA is hier te vinden.