De definitie

Een digital twin is een dynamische virtuele weergave van fysieke activa, processen of systemen.

Bij het zoeken naar een definitie van digital twins tref je veel definities aan, die soms alleen op details verschillen. Uit al die verschillende versies hebben we een definitie gedestilleerd die de essentie van digital twins weergeeft.

Een digital twin is een dynamische virtuele weergave van fysieke activa, processen of systemen.

Het kan worden gebruikt voor het begrijpen van en interacteren met de werkelijke wereld en het vormgeven van de toekomstige wereld.

Of, als je een meer uitgebreide versie van de definitie zoekt:

Een digital twin is een dynamische, virtuele weergave van de werkelijke wereld  met te monitoren verbonden (of binnenkort verbonden), unieke fysieke omgevingen, processen of systemen. Met de vertegenwoordiging van gegevens uit het verleden, heden en de toekomst leveren digital twins slimme oplossingen, door domeinoverschrijdende diensten te integreren en slimme software te gebruiken (zoals machine learning, simulatie, VR/AR) om te helpen bij het begrijpen van de fysieke wereld en daarmee om te gaan en de toekomst vorm te geven, met als doel prestaties te verbeteren en/of risico's te verminderen.”

De grondgedachte achter onze definitie van digital twins

Een digital twin is een dynamische virtuele weergave van fysieke omgevingen, processen of systemen.

 • Wij verkiezen de term “...virtuele weergave van...” boven “digitale weergave van”. Een goede definitie mag niet circulair zijn.

 • We zouden ook de term software-weergave kunnen gebruiken - uiteindelijk is het de software die de weergave echt maakt - maar software wordt er “slechts” voor gebruikt, dus is virtueel beter.

 • Dynamisch verwijst naar het feit dat wat gerepresenteerd wordt door de digital twin in de loop van de tijd verandert. Dit kunnen bijna-realtime veranderingen zijn zoals de temperatuur van een object in het systeem, maar ook de toestand van het systeem (bv. vanuit een ontwerpstandpunt) of een onderhouds- of operationele status van een object zoals een pomp.

 • Expliciet verwijzen naar iets fysieks komt ook vaak voor in definities, omdat de relatie met fysieke omgevingen cruciaal is voor digital twins.

 • Veel definities verwijzen alleen naar fysieke omgevingen en niet naar immateriële omgevingen Wij gebruiken niet de meer gedetailleerde decompositie van componenten van een fysiek bedrijfsmiddel.

 • Processen worden toegevoegd omdat de status van een bedrijfsmiddel of omgeving direct gerelateerd is aan de processen waarin het wordt gebruikt.

 • Deze processen kunnen ook deel uitmaken van een systeem (als een verzameling van bedrijfsmiddelen, processen en meer). Met een systeem kan ook iets groots worden weergegeven, zoals een transportsysteem, een hele onderneming of zelfs een hele stad.

 • De hiërarchie van bedrijfsmiddelen, processen en onderneming is te klein, omdat een digital twin meer dan één onderneming kan omvatten. Het gebruik van systemen vermijdt dit probleem.

 • Systeem van systemen betekent dat digital twins in de meeste gevallen waarde zullen toevoegen als gegevens uit meer domeinen gerelateerd worden via diensten (services) op IT- en applicatieniveau. Wij noemen dit domein overschrijdend.

 • Om te voorkomen dat de definitie te specifiek wordt, vermijden we:

  • verwijzingen naar een industrie (verwerkende industrie, water, transport...)

  • verwijzingen naar een specifiek type bedrijfsmiddel(gebouw, pomp, rollend materieel,...)

  • verwijzingen naar allerlei mogelijke functies (simulatie, besturing, inzicht,...); het is nooit mogelijk om alles op te nemen;

  • verwijzingen naar een volwassenheidsniveau

 • De term „data” maakt geen deel uit van de definitie.

 • Hoewel een digital twin volledig rond data draait, is data al opgenomen in het woord “weergave”.

 • Door ons zijn niet opgenomen de woorden “real-world”, “real-life” en “real-time”, of verwante woorden rondom frequentie. Dat is omdat 'tijd' in onze definitie al is meegenomen door digital twins als dynamisch te beschrijven.

 • Een digital twin kan desalniettemin de gehele tijdsas van verleden, heden (real-life) en toekomst (opties) bestrijken.

 • We hebben geen doel of resultaat toegevoegd in de definitie, maar hebben dit toegevoegd in de ondertitel.

Definitions digital twins