Waardecasussen definiëren

Waardecasussen zijn het resultaat van kosten en baten die digital twins bieden als toegevoegde waarde voor jouw organisatie. Aangezien digital twin technologie kan worden gebruikt om een breed publiek van stakeholders te bedienen, is het belangrijk om de kosten en baten zo SMART mogelijk af te wegen.

Een belangrijk onderdeel van het prioriteren van een catalogus van gebruikscasussen in een digital twin roadmap is het bepalen welke cases de meeste waarde kunnen toevoegen aan een organisatie, gemeten aan de hand van:

  • ROI – ROI - kosten versus baten, niet alleen in termen van tijd of geld voor een specifieke gebruikscasus, maar ook met een holistische kijk op waar toegevoegde waarde kan worden geboden (zoals geïllustreerd in dit hoofdstuk).

  • Bijbehorend risico - het berekenen van de gevolgen van handelen of juist niet-handelen.

  • Beleid of imago van een organisatie - met bijbehorende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, circulariteit, etc.

  • Naleving van regelgeving - controleren of vergunningen en veiligheids-, kwaliteits- en prestatienormen worden nageleefd gedurende de levenscyclus van een product. Voorbeelden zijn: simulatie en monitoren van emissies, energieverbruik bijhouden en processen optimaliseren om te voldoen aan wettelijke normen voor koolstofemissies, luchtkwaliteit of waterbeheer.

De definitie van een businesscase gaat daarom verder dan de definitie van een businesscase, omdat het de som is van de meerdere waarden (zoals financiële, sociale en duurzame) die door belanghebbenden worden ervaren.

Door de veelzijdigheid en vele betrokken stakeholders bij digital twins, is het van belang om de gebruikscasussen te clusteren op relevante aspecten. De in Toepassingsgebieden geïntroduceerde invalshoeken Hiërarchie, Gebruik en Levenscyclusfase bieden daar een goede basis voor. Een ander belangrijk clusteringaspect van gebruikscasussen is de haalbaarheid. Deze wordt mede bepaald door het maturiteitsniveau van een organisatie en de bijbehorende kosten en tijd, om:

  • 3D-modellen te bouwen van, en gegevensverzamelingsmogelijkheden achteraf in te passen in, een bestaande operationele situatie

  • Een nieuwe oplossing van de grond af te ontwerpen, engineeren en ontwikkelen om een oude oplossing te vervangen

  • De organisatieverandering plaats te laten vinden.

Voordelen in de ontwerp-, engineering- en ontwikkelingsfase komen voort uit naleving van regelgeving, meer relevante inzichten, ontwerpoptimalisaties, risicoverlaging en verbeterde ontwikkelingsplanning (4D/ 5D). Voordelen in de operationele fase zijn onder andere aanpassing aan nieuw organisatiebeleid of gewenst imago, wendbaarheid in het bedienen van de markt, verbetering van productontwerp en -ontwikkeling, optimalisatie van productieprocessen, vermindering van onderhoudskosten en uitvaltijd, en verbetering van supply chain management en logistiek.

Deze voorbeelden laten zien dat digital twins een van de weinige concepten zijn die zijn gebaseerd op technologie en die de basis vormen voor een end-to-end en allesomvattende implementatie van de principes van een organisatie. Dit betekent dat elk aspect van de waardecasus moet worden uitgedrukt in termen van de strategische doelen van een organisatie: ROI, risicobereidheid, merkimago en het aantrekken en behouden van personeel. Mensen kunnen terughoudend zijn om in een potentieel gevaarlijke omgeving te werken zonder de extra veiligheid die digital twins kunnen bieden.

Een goed voorbeeld van het bepalen van een algemene strategische waardecasus is de purpose chart die Royal HaskoningDHV hanteert als onderdeel van haar missie: "samen de samenleving verbeteren". Het schema wordt gebruikt om na te denken over de impact die een voorstel, project, product of dienst heeft op de vijf strategische hoofdthema's van Royal HaskoningDHV (die 13 van de 17 VN-doelen voor duurzame ontwikkeling omvatten).