WAARDEVOLLE DIGITAL TWINS

Skip: Interactive content (iframe)

The interactive content below might not be fully accessible.

Digital twins bij Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV streeft naar Enhancing Society Together. Dit betekent dat wij onszelf en anderen voortdurend uitdagen om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor lokale en wereldwijde problemen. Bovendien worden onze klanten geconfronteerd met nieuwe en ongekende uitdagingen, zoals klimaatverandering, vergrijzing van het personeelsbestand en toenemende complexiteit. We zijn ervan overtuigd dat we door samen met onze klanten innovatieve digital twin-oplossingen te creëren, deze uitdagingen kunnen helpen oplossen en onze impact op de samenleving kunnen vergroten.

Royal HaskoningDHV loopt al jaren voorop bij de ontwikkeling en implementatie van digital twins. We begrijpen de waarde die digital twins onze klanten kunnen bieden en zijn vastbesloten om innovatieve, betrouwbare en vooral waardevolle oplossingen te realiseren die voldoen aan de behoeften van onze klanten.

Dit rapport dekt veel aspecten van digital twins af, van definitie en branche specifieke gebruikscasussen tot aanpak, technische componenten en conceptaanbevelingen. Het legt uit waarom digital twins zoveel potentieel hebben voor onze klanten en geeft een gedetailleerde beschrijving van hun context en reikwijdte.

We bevelen iedereen die geïnteresseerd is in digital twins aan om dit rapport te lezen om meer te leren over de wereld van digital twins en hun toepassingen. Het toont de expertise die Royal HaskoningDHV kan inbrengen om onze klanten te ondersteunen.

Video

Your choice regarding third party cookies

At this point of the page an element has been included which is hosted by a third party. It's possible that this and other third parties could place tracking cookies on your computer. Therefore we are required to ask consent before we can display this content. Read our cookie statement for more information about our policies.

Onze doelstelling

Het digital twin adviesteam is gepassioneerd om onze klanten op een onafhankelijke manier te adviseren om echt waardevolle digital twins te krijgen.

Behoeften van de klant

Klanten willen sneller en betere beslissingen nemen gedurende de gehele levenscyclus van de fysieke omgeving die cruciaal is voor hun organisatie.

Dit geldt zowel voor de idee-, engineering-, ontwerp- en bouwfasen (CapEx) als voor de operationele en onderhoudsfasen (OpEx).

De succesvolle toepassing en invoering van digital twins afgestemd op informatiebeheer, bedrijfsinformatiemodellering (BIM), onderhoudsmanagament en andere meer industrie gerelateerde mogelijkheden (zoals P&ID's) zouden moeten zijn gebaseerd op duidelijke doelen en doelstellingen voor de verschillende fasen.

Klantbelofte

Wij ondersteunen je om expliciet aan te tonen wat de toegevoegde waarde is die digital twins kunnen bieden aan jouw organisatie en hoe.

Wij zorgen ervoor dat oplossingen gedragen worden door alle relevante stakeholders en dat zij worden geïmplementeerd met een agile en flexibele werkwijze en een haalbare roadmap.

De oplossingen zijn gebaseerd op een robuuste bedrijfs- en IT-architectuur die past bij jouw organisatie en die samenwerkt met andere (eco)systemen.

Waardepropositie

Roadmap-benadering van digital twins; rekening houdend met de volwassenheid van jouw organisatie

Opstellen van digital twin-toepassingsoverzicht en bijbehorende business cases met betrokken stakeholders

Onderbrengen van digital twins binnen de Business- en IT-architectuur van de organisatie

Masterclass over digital twins

Wij bieden onafhankelijk advies over best practices en mogelijke IT-producten, platformen en oplossingen die geïmplementeerd moeten worden.

Dit omvat begeleiding en ondersteuning bij de daadwerkelijke selectie en implementatie van oplossingen.

We zijn niet alleen bekend met RHDHV-oplossingen voor digital twins (zoals twinn.io), maar zeker ook met passende digital twin-producten van andere leveranciers.

Digital Twin Consultancy – Teamleden

✉️ Angelique Jagtenberg

Send mail

✉️ Aris Witteborg

Send mail

✉️ Ben Lomax Thorpe

Send mail

✉️ Hans Tönissen

Send mail

✉️ Martin te Lintelo

Send mail

✉️ Peter van Wijk

Send mail

✉️ Sebastian Bauer

Send mail

✉️ Wiger Levering

Send mail